Członkostwo

W gronie członków Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości są następujący zarządcy:

lista członków GSZN 2020