O nas

Zarząd Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości:

  1. Anna Warzecha – Prezes Zarządu GSZN
  2. Piotr Kocjan – Wiceprezes Zarządu GSZN
  3. Stanisław Kwaśniak – Wiceprezes Zarządu GSZN
  4. Elżbieta Zadróz – Sekretarz GSZN
  5. Ewa Ruszczak – Skarbnik GSZN

Komisja Rewizyjna Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości:

  1. Zenon Tokarski
  2. Marian Balicz
  3. Bogusław Kajdas

Statut Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości:

Statut GSZN

Regulamin Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości:

Regulamin Zarządu GSZN