Zbliża się 20 rocznica założenia GSZN

Szanowni Państwo, już w przyszłym roku będziemy obchodzili 20 rocznicę założenia Górnoślaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami. Z tej okazji planujemy jubileuszowe, wyjazdowe spotkanie członków i sympatyków naszej organizacji.

Wydarzenie  odbędzie się w dniach 17-19.04.2020 r. w Hotelu Łokietek w Czajowicach koło Piaskowej Skały niedaleko Ojcowa. Choć dokładny program jest w trakcie opracowywania to już dziś możemy zdradzić kilka z ciekawych atrakcji, wśród których znajdzie się m.in.:  zwiedzanie Jaskini Łokietka, zamku w Piaskowej Skale i…

…więcej informacji już wkrótce.

Zaproszenie na Walne zebranie Członków GSZN

Zarząd Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami zaprasza na Walne Zebranie Członków połączone z wyjazdem szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 12-14.04.2019r. w DW Limba w Wiśle ul. Górnośląska 5.

Jednym z interesujących pkt wyjazdu (prócz Walnego Zebrania) będzie szkolenie dotyczące tematów: „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność”;
„Egzekucja należności wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni poprzez sprzedaż mieszkania w trybie egzekucyjnym”;
które poprowadzi mec. Jan Kowalczyk.

Szczegółowy program wyjazdu, w tym Walnego Zebrania Członków GSZN oraz karta zgłoszenia znajdują się do pobrania poniżej:

walne zebranie członków GSZN 2019

Zaproszenie na szkolenie i spotkanie świąteczno-noworoczne

Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w HOTELU KATOWICE w Katowicach przy al. Korfantego 9.

Harmonogram szkolenia :
9.00 – 14.00 „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność”
Prowadzący : mec. Jan Kowalczyk

Po szkoleniu o godz 15.00 odbędzie się Tradycyjne Spotkanie świąteczno-noworoczne członków GSZN połączone z kolacją.

Szczegółowy program szkolenia oraz informacje dotyczące spotkania świątecznego, wraz z kartą zgłoszenia, znajdują się w poniższym załączniku plikowym.

Opłatek 2018 i szkolenie z kartą zgłoszenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 1 grudnia 2018 r.

 

Wspomnienie śp. Aleksandry Kurzyk

Jak Państwo zapewne wiedzą 24 marca br. zmarła Pani Aleksandra Kurzyk – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami – osoba która miała niebywały wpływ na rozwój zawodu zarządcy nieruchomości. Dla wielu z nas była w tej dziedzinie autorytetem, mentorem i inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw.

Pani Prezes Aleksandro Kurzyk dziękujemy za wiele lat współpracy i wymiany doświadczeń.

Źródło fotografii: administrator24.info

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków GSZN

W Imieniu Zarządu zapraszamy na Walne Zebranie Członków GSZN połączone z wyjazdem szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 20-22.04.2018 r. w ZAMKU MOSZNA przy ul. Zamkowej.

Fot. www.moszna-zamek.pl

I termin  21.04.2018r. godz.9.00
II termin 21.04.2018r. godz. 10.00

Porządek Walnego Zebrania:
1. wybór przewodniczącego zebrania
2. wybór protokolantów
3. stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał
4. przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad
5. wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. wystąpienie Prezydenta Katowic
7. sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.
8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. sprawozdanie Komisji Etyki Zawodowej
10. omówienie bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 r.
11. głosowanie w sprawie absolutorium dla władz Stowarzyszenia
12. wybory Komisji Rewizyjnej GSZN
13. wręczenie zaświadczeń o odbytych szkoleniach w latach poprzednich.
14. Wręczenie odznak GSZN
15. zamkniecie obrad

Materiały – załączniki: 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 3. Sprawozdanie Komisji Etyki Zawodowej 4. Rachunek zysków i strat oraz bilans na 31.12.2017 r. wraz z informacją dodatkową 5. Preliminarz działalności na 2018 r.
Powyższe materiały znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w dni robocze w godz.8:00–15:00

Karta zgłoszenia na Walne Zebranie Członków jest do pobrania poniżej:
walne 2018  (pdf)
walne zebranie członków GSZN 2018 (doc)

Zmarła Jolanta Orkisz

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła nasza Koleżanka – Jolanta Orkisz.
Jolanta Orkisz 
była wieloletnim zarządcą nieruchomości a przede wszystkim członkiem Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się jutro t.j. 18 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 na cmentarzu w Sosnowcu-Milowicach.
Rodzinie i bliskim ś.p. Jolanty Orkisz składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Bogdan Kukuła
Prezes Zarządu GSZN

Spotkanie opłatkowe członków GSZN

Przypominamy, że już 13 grudnia widzimy się na corocznym spotkaniu opłatkowym Górnośląskiego Stowarzyszenia zarządców Nieruchomości. Kto jeszcze nie dokonał potwierdzenia swojej obecności proszony jest ze względów organizacyjnych o dokonanie tej czynności.
Więcej informacji na temat spotkania opłatkowego GSZN oraz szkolenia znajdziecie Państwo TUTAJ.