Życzenia Świąteczne

Życzymy Państwu zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji zawodowych celów, zadowolenia klientów, satysfakcji i radości, a prywatnie czasu dla siebie i bliskich oraz pokoju i zrozumienia w nadchodzącym 2024 roku.

Zarząd GSZN

Życzenia Noworoczne

W nadchodzącym roku życzymy Państwu zdrowia, realizacji zawodowych celów, zadowolenia klientów, satysfakcji i radości, a prywatnie czasu dla siebie i bliskich oraz pokoju i zrozumienia. Szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd GSZN

Zaproszenie na obchody 20-lecia GSZN

Zarząd GSZN zaprasza na spotkanie w Wiśle, które odbędzie się w dniach 4 listopada ( piątek ) do 6 listopada ( niedziela ).
Niniejsze wydarzenie będzie okazją do wspólnych obchodów 20-lecia Stowarzyszenia połączonych z wyborami do organów zarządzających GSZN.

Szczegółowy program wraz z kartą zgłoszenia dostępny do pobrania poniżej:
walne 2022-20 lecie

Zaproszenie na Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy na kolejny termin Walnego Zebrania oraz obchodów 20-lecia naszego Stowarzyszenia. Nowy termin to 2-4 września 2022 r. i chcemy mieć nadzieję, że tym razem dojdzie ono do skutku. Wszystkie pozostałe ustalenia zgodnie z rozesłanym nowym zaproszeniem.

Z wyrazami szacunku
Zarząd GSZN

Kondolencje

Pragniemy złożyć wyrazy szczerego współczucia

naszej koleżance Ewie Ruszczak

z powodu śmierci męża,

łącząc się w bólu z bliskimi i znajomymi zmarłego.

Pogrążeni w smutku:
Zarząd, Komisja Rewizyjna
i członkowie GSZN

Informacja z Walnego Zebrania GSZN

Wszyscy wspominamy nieodżałowanego Prezesa GSZN śp. Bogdana Kukułę, to cała epoka jego pracy dla środowiska, człowieka duszy, był po prostu zawsze…Nadszedł czas że musimy podjąć decyzje i odpowiednie kroki dotyczące dalszego funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Przez lata działania stowarzyszenia udało się zbudować środowisko zawodowe z wykraczającymi poza tylko zawodowe sprawy relacjami. To są relacje koleżeńskie, ludzi którzy chcą i potrafią spędzać ze sobą czas dzieląc się tak sprawami zawodowymi jak i prywatnymi i to już przez trzy dekady. Jest to duży potencjał, wypracowana struktura której nie należy zmarnować, która może przynieść jeszcze wiele pozytywnych efektów na różnych płaszczyznach. Przed środowiskiem nadal wiele wyzwań, wydaje się że jedną z najlepszych odpowiedzi na te wyzwania jest integracja środowiska. Spróbujmy wspólnie się zorganizować, zwiększyć przepływ informacji, pomysłów, wspólnymi działaniami podjąć sprawy stowarzyszenia z zaangażowaniem stabilnego Zarządu. Obecnie  Zarząd podejmuje najpilniejsze sprawy:
– zgłoszenie do KRS zmian w GSZN,
– inwentaryzacja spraw księgowych, formalnych stowarzyszenia, sprawozdawczych,
– poszukiwanie nowej siedziby stowarzyszenia, lokalizacja w Katowicach (dotychczasowy adres pozostaje dla korespondencji),
– bieżąca aktywna polityka informacyjna.
Informujemy że podczas Walnego Zgromadzenia GSZN dnia 25 marca 2022r. dokonano (w związku ze śmiercią Prezesa i rezygnacją dwóch członków Zarządu) wyborów:
1. Pani Anna Warzecha została wybrana na Prezesa GSZN
2. Pan Piotr Kocjan został wybrany do Zarządu GSZN i pełni funkcję wiceprezesa
3. Pan Stanisław Kwaśniak został wybrany do Zarządu GSZN i pełni funkcję wiceprezesa
Pozostałymi członkami Zarządu są nadal:
4. Pani Ewa Ruszczak
5. Pani Elżbieta Zadróż
Nowy Zarząd podjął swoje funkcje niezwłocznie, zgodnie z  przedstawionym wyżej wstępnym planem realizacji najpilniejszych spraw.
Planujemy pracować aby utrzymać dotychczasowych członków, ale też aktywnie otwierać środowisko na dopływ nowych osób. Zarząd dziękuje przybyłym na Walne Zgromadzenie; za zaangażowanie, merytoryczny udział w zebraniu,  zaufanie i oddane głosy. Zapraszamy wszystkich członków do kontaktu, podejmowania dalszego aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia. Uroczysty Jubileuszu GSZN, który ma się odbyć w Hotelu Łokietek w Czajowicach w dniach 02- 04 września 2022r. pozostaje aktualny, prosimy o zarezerwowanie tego czasu na nasze wspólne spotkanie.

Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu GSZN
Anna Warzecha – Prezes

Ostatnie pożegnanie Bogdana Kukuły

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Bogdan Kukuła – wieloletni prezes naszego Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
na cmentarzu Lipowym w Gliwicach – 12 października br. o godz. 14.00.

Rodzinie i bliskim ś.p. Bogdana Kukuły składamy wyrazy szczerego współczucia.