Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci syna naszej koleżanki Anny Warzechy. Choć żadne słowa nie są w stanie pocieszyć Jej cierpiące Serce – chcemy rodzinie i bliskim zmarłego złożyć wyrazy szczerego współczucia i zapewnić o solidarności w tych trudnych chwilach.

Zarząd, Komisja Rewizyjna
i członkowie GSZN

Zbliża się 20 rocznica założenia GSZN

Szanowni Państwo, już w przyszłym roku będziemy obchodzili 20 rocznicę założenia Górnoślaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami. Z tej okazji planujemy jubileuszowe, wyjazdowe spotkanie członków i sympatyków naszej organizacji.

Wydarzenie  odbędzie się w dniach 17-19.04.2020 r. w Hotelu Łokietek w Czajowicach koło Piaskowej Skały niedaleko Ojcowa. Choć dokładny program jest w trakcie opracowywania to już dziś możemy zdradzić kilka z ciekawych atrakcji, wśród których znajdzie się m.in.:  zwiedzanie Jaskini Łokietka, zamku w Piaskowej Skale i…

…więcej informacji już wkrótce.

Zaproszenie na Walne zebranie Członków GSZN

Zarząd Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami zaprasza na Walne Zebranie Członków połączone z wyjazdem szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 12-14.04.2019r. w DW Limba w Wiśle ul. Górnośląska 5.

Jednym z interesujących pkt wyjazdu (prócz Walnego Zebrania) będzie szkolenie dotyczące tematów: „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność”;
„Egzekucja należności wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni poprzez sprzedaż mieszkania w trybie egzekucyjnym”;
które poprowadzi mec. Jan Kowalczyk.

Szczegółowy program wyjazdu, w tym Walnego Zebrania Członków GSZN oraz karta zgłoszenia znajdują się do pobrania poniżej:

walne zebranie członków GSZN 2019

Zaproszenie na szkolenie i spotkanie świąteczno-noworoczne

Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w HOTELU KATOWICE w Katowicach przy al. Korfantego 9.

Harmonogram szkolenia :
9.00 – 14.00 „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność”
Prowadzący : mec. Jan Kowalczyk

Po szkoleniu o godz 15.00 odbędzie się Tradycyjne Spotkanie świąteczno-noworoczne członków GSZN połączone z kolacją.

Szczegółowy program szkolenia oraz informacje dotyczące spotkania świątecznego, wraz z kartą zgłoszenia, znajdują się w poniższym załączniku plikowym.

Opłatek 2018 i szkolenie z kartą zgłoszenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 1 grudnia 2018 r.

 

Wspomnienie śp. Aleksandry Kurzyk

Jak Państwo zapewne wiedzą 24 marca br. zmarła Pani Aleksandra Kurzyk – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami – osoba która miała niebywały wpływ na rozwój zawodu zarządcy nieruchomości. Dla wielu z nas była w tej dziedzinie autorytetem, mentorem i inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw.

Pani Prezes Aleksandro Kurzyk dziękujemy za wiele lat współpracy i wymiany doświadczeń.

Źródło fotografii: administrator24.info

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków GSZN

W Imieniu Zarządu zapraszamy na Walne Zebranie Członków GSZN połączone z wyjazdem szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 20-22.04.2018 r. w ZAMKU MOSZNA przy ul. Zamkowej.

Fot. www.moszna-zamek.pl

I termin  21.04.2018r. godz.9.00
II termin 21.04.2018r. godz. 10.00

Porządek Walnego Zebrania:
1. wybór przewodniczącego zebrania
2. wybór protokolantów
3. stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał
4. przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad
5. wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. wystąpienie Prezydenta Katowic
7. sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.
8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. sprawozdanie Komisji Etyki Zawodowej
10. omówienie bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 r.
11. głosowanie w sprawie absolutorium dla władz Stowarzyszenia
12. wybory Komisji Rewizyjnej GSZN
13. wręczenie zaświadczeń o odbytych szkoleniach w latach poprzednich.
14. Wręczenie odznak GSZN
15. zamkniecie obrad

Materiały – załączniki: 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 3. Sprawozdanie Komisji Etyki Zawodowej 4. Rachunek zysków i strat oraz bilans na 31.12.2017 r. wraz z informacją dodatkową 5. Preliminarz działalności na 2018 r.
Powyższe materiały znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w dni robocze w godz.8:00–15:00

Karta zgłoszenia na Walne Zebranie Członków jest do pobrania poniżej:
walne 2018  (pdf)
walne zebranie członków GSZN 2018 (doc)