Zaproszenie na Walne Zebranie Członków GSZN

W Imieniu Zarządu zapraszamy na Walne Zebranie Członków GSZN połączone z wyjazdem szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 20-22.04.2018 r. w ZAMKU MOSZNA przy ul. Zamkowej.

Fot. www.moszna-zamek.pl

I termin  21.04.2018r. godz.9.00
II termin 21.04.2018r. godz. 10.00

Porządek Walnego Zebrania:
1. wybór przewodniczącego zebrania
2. wybór protokolantów
3. stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał
4. przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad
5. wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. wystąpienie Prezydenta Katowic
7. sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.
8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. sprawozdanie Komisji Etyki Zawodowej
10. omówienie bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 r.
11. głosowanie w sprawie absolutorium dla władz Stowarzyszenia
12. wybory Komisji Rewizyjnej GSZN
13. wręczenie zaświadczeń o odbytych szkoleniach w latach poprzednich.
14. Wręczenie odznak GSZN
15. zamkniecie obrad

Materiały – załączniki: 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r. 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 3. Sprawozdanie Komisji Etyki Zawodowej 4. Rachunek zysków i strat oraz bilans na 31.12.2017 r. wraz z informacją dodatkową 5. Preliminarz działalności na 2018 r.
Powyższe materiały znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w dni robocze w godz.8:00–15:00

Karta zgłoszenia na Walne Zebranie Członków jest do pobrania poniżej:
walne 2018  (pdf)
walne zebranie członków GSZN 2018 (doc)