Informacja z Walnego Zebrania GSZN

Wszyscy wspominamy nieodżałowanego Prezesa GSZN śp. Bogdana Kukułę, to cała epoka jego pracy dla środowiska, człowieka duszy, był po prostu zawsze…Nadszedł czas że musimy podjąć decyzje i odpowiednie kroki dotyczące dalszego funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Przez lata działania stowarzyszenia udało się zbudować środowisko zawodowe z wykraczającymi poza tylko zawodowe sprawy relacjami. To są relacje koleżeńskie, ludzi którzy chcą i potrafią spędzać ze sobą czas dzieląc się tak sprawami zawodowymi jak i prywatnymi i to już przez trzy dekady. Jest to duży potencjał, wypracowana struktura której nie należy zmarnować, która może przynieść jeszcze wiele pozytywnych efektów na różnych płaszczyznach. Przed środowiskiem nadal wiele wyzwań, wydaje się że jedną z najlepszych odpowiedzi na te wyzwania jest integracja środowiska. Spróbujmy wspólnie się zorganizować, zwiększyć przepływ informacji, pomysłów, wspólnymi działaniami podjąć sprawy stowarzyszenia z zaangażowaniem stabilnego Zarządu. Obecnie  Zarząd podejmuje najpilniejsze sprawy:
– zgłoszenie do KRS zmian w GSZN,
– inwentaryzacja spraw księgowych, formalnych stowarzyszenia, sprawozdawczych,
– poszukiwanie nowej siedziby stowarzyszenia, lokalizacja w Katowicach (dotychczasowy adres pozostaje dla korespondencji),
– bieżąca aktywna polityka informacyjna.
Informujemy że podczas Walnego Zgromadzenia GSZN dnia 25 marca 2022r. dokonano (w związku ze śmiercią Prezesa i rezygnacją dwóch członków Zarządu) wyborów:
1. Pani Anna Warzecha została wybrana na Prezesa GSZN
2. Pan Piotr Kocjan został wybrany do Zarządu GSZN i pełni funkcję wiceprezesa
3. Pan Stanisław Kwaśniak został wybrany do Zarządu GSZN i pełni funkcję wiceprezesa
Pozostałymi członkami Zarządu są nadal:
4. Pani Ewa Ruszczak
5. Pani Elżbieta Zadróż
Nowy Zarząd podjął swoje funkcje niezwłocznie, zgodnie z  przedstawionym wyżej wstępnym planem realizacji najpilniejszych spraw.
Planujemy pracować aby utrzymać dotychczasowych członków, ale też aktywnie otwierać środowisko na dopływ nowych osób. Zarząd dziękuje przybyłym na Walne Zgromadzenie; za zaangażowanie, merytoryczny udział w zebraniu,  zaufanie i oddane głosy. Zapraszamy wszystkich członków do kontaktu, podejmowania dalszego aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia. Uroczysty Jubileuszu GSZN, który ma się odbyć w Hotelu Łokietek w Czajowicach w dniach 02- 04 września 2022r. pozostaje aktualny, prosimy o zarezerwowanie tego czasu na nasze wspólne spotkanie.

Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu GSZN
Anna Warzecha – Prezes